Osmanlı Dönemi

EDİRNE'DEN YAPAĞI İHRACATI VE YAPAĞI ÇEŞİTLERİ;Mustafa DEMİREL

Günümüz Alfabesine aktaran; Mustafa DEMİREL EDİRNE’DEN YAPAĞI İHRACATI VE YAPAĞI ÇEŞİTLERİ; Saadetlü Hakkı paşa hazretlerinin fi 15 eylül sene 95 tarihli tezkeresi zirine olunan ilamın suretidir. 1- Şuhur-ı mezkur zarfında Marsilya’da Edirne yapağısının kilogramı bir frank kırk yedi santimden bir frank doksan santime kadar satıldığı evrak-ımevrude-i matbuadan 2- müsteban olub faide-i malumesine tevfikan hesab olundukda […]