Edirneli Şahsiyetler

Edirne'li Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul için Vasiyeti

Fatihin in İstanbul için  vasiyeti..  ” Ben ki İstanbul fâtihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed bizatihi alınterimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde kain ve malumu’l-hudud olan 136 bap dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sahih eylerim. Şöyle ki: Bu gayr-ı menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim… Ayrıca 10 […]