Edirneli Şahsiyetler Osmanlı Dönemi

Ekmekçioğlu Ahmet Paşa,Ekmekçioğlu Kervansarayı,Tunca Köprüsü..

Ekmekçioğlu  Ahmet Paşa Edirne’mizin istasyon caddesinde tunca üzerinde büyük bir köprü vardır ki bu köprü “Türk san’atının Trakya’daki yüksek tanıklarından, ölmez eserlerinden biridir” Bundan üç yüz otuz yıl önce yapıldığı halde şimdiye kadar birçok geçitler gördüğü nice büyük seller, ne korkunç  yer deprenmeleri  geçirdiği  halde bir taşı bile düşmemiş,yine eski güzelliği ile, büyüklüğü ile gelip […]