Osmanlı Dönemi

Edirne'de yapılan ilk saray: Saray-ı Atik (Eski Saray)

Tarihi belge ve kaynaklarda Saray-ı Atik hakkında doyurucu bir bilgiye rastlanmadığı gibi, Saray-ı Atik’in ne olduğuna dair detaylı bir bilgi de bulunmamaktadır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ne göre, Edirne’de yapılan ilk saray olan Saray-ı Atik, Saray-ı Cedid-i Amire (yeni saray) yapıldıktan sonra Saray-ı Atik (eski saray) adını almıştır.  Bilindiği kadarıyla, Edirne’nin fethinden dört yıl sonra Sultan I. […]