Edirneli Şahsiyetler Osmanlı Dönemi

Gülşeni Şeyhi Aşık Musa Efendi ( Ö.1567-68 ),Habil DEVECİ

Kaynak;  Habil DEVECİ              Gülşeni  Şeyhi  Aşık Musa Efendi ( Ö.1567-68 )         Halvetiyye Osmanlı Devleti’nde en yaygın tarikatların başında gelmektedir. Temelleri  XIV. Asrın ikinci yarısında Harezm bölgesinde (Günümüzde İran,Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan sınırları içerisinde kalan ve Ceyhun nehri boyunca uzanan tarihsel bölge.) silsilesi Sühreverdiliğe bağlanan  Kerimüddin Ahi Muhammed Halveti ( Ö.751/1351-1351 ) tarafından atılmıştır. […]