Edirneli Şahsiyetler Osmanlı Dönemi

II.Bayezid'in Edirne'den verdiği Sultan Cem'in oğlunu boğdurma emri.

II. Bayezid’in İskender Paşa’ya mektubu, Aralık 1482 Transkripsiyon: Kulum İskender biti sana vasıl olduğu gibi bilesin ki Gedik’i depeledim gerekdir ki sen de Cem’in oğlunu mecal vermeyüb boğdurasın ki gayet mühimdir amma bir ahad vâkıf olmaya şöyle bilesin… Alâmet-i şerif üzere itimad kılasın tahriren fi evâhir-i şehr-i şevvâl sene seb’a ve semânîn ve semâne mie. […]