Güncel Osmanlı Dönemi

karaağaç belediye binasının açılışı, yılmaz akçaalan

Günümüz alfabesine aktaran; Yılmaz Akçaalan EDİRNE GAZETESİ- 10 Teşrinievvel 1318 —1137 sayfa : 1 (23 EKİM 1902) Sâye-i umran-sermaye-i hazreti cihanbânîde bu kere Karaağaç’da müceddeden inşa edilmiş olan daire-i belediyenin geçen Cuma günü yaver-i Ekrem hazret-i pâdişâhî Vâli vekili âlîsi ve Ordu-yı hümâyun müşiri devletlu Arif Paşa hazretleri ile vilâyet-i celîle ve Ordu-yı Hümâyun Erkân-ı kirâmından […]