Genel

Mimar Kemalettin'in Vefat Haberi Hakimiyet-i Milliye

Kaynak ve Günümüz Alfabesine aktaran; Mehmet Kanar Hakimiyet-i Milliye Elîm bir zıyâ’ Muallim Mimar Kemalettin Beyi kaybettik. Üstat Kemalettin Bey dün nezf-i dem-i dimâğîden irtihal etti. Vatanın en üyük mimarı üstat Kemalettin dün dokuz buçukta hastalanmış ve on yediyi yirmi geçe nezf-i dem-i dimağîden irtihal-i dâr-ı beka etmiştir. Merhum evvelki gün ve evvelki gece Evkaf […]