Genel Güncel Osmanlı Dönemi

Edirne Saray Hamamları

EDİRNE SARAYINDA HAMAMLAR Dr. A. Süheyl ÜNVER Edirne şehri, hamamları itibarile İstanbul kadar ehemmiyetlidir. Elyevm orada yalnız bulunduğu yerin bir kısım arsası mevcut olan sarayın hamamları ise İstanbul sarayı hamamlarından daha çok ve daha güzeldir. İstanbul sarayı daha dar bir sahaya sıkıştırılarak yapıldığı halde, Edirne’de bu yer darlığı olmadığından saray daha geniş bir sahaya yapılmıştır. […]

Osmanlı Dönemi

Edirne'de yapılan ilk saray: Saray-ı Atik (Eski Saray)

Tarihi belge ve kaynaklarda Saray-ı Atik hakkında doyurucu bir bilgiye rastlanmadığı gibi, Saray-ı Atik’in ne olduğuna dair detaylı bir bilgi de bulunmamaktadır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ne göre, Edirne’de yapılan ilk saray olan Saray-ı Atik, Saray-ı Cedid-i Amire (yeni saray) yapıldıktan sonra Saray-ı Atik (eski saray) adını almıştır.  Bilindiği kadarıyla, Edirne’nin fethinden dört yıl sonra Sultan I. […]

Osmanlı Dönemi

Saray-ı Cedid-i Amire (Yeni Saray)

Edirne Sarayiçi’nde bulunan Edirne Sarayını Sultan II.Murat 1450 yılında yaptırmaya başlamış, Sultan Murad’ın ölümünden sonra çalışmalar bir süre durmuş, Fatih Sultan Mehmet döneminde Mimar Şehabeddin tarafından sarayın yapımına devam edilmiştir. Saray-ı Cedid-i Amire; Tunca Sarayı, Hünkâr Bahçesi Sarayı veya Edirne Sarayı Hümayunu gibi isimlerle de tanınmıştır.