Osmanlı Dönemi

Sarı Saltuk ve Saltukname'de Edirne ve Babaeski

Anadolu’nun, özellikle Rumeli’nin Türkleşmesinde kolonizatör dervişlerin rolü ve önemi büyüktür. Işte Sarı Saltuk’ta Rumeli’ye geçen kolonizatör dervişlerin önemlisi, hatta en önemlisi sayılabilir. Sarı Saltuk’un da Rumeli’deki Otman Baba velayetnamesindeki menkıbeleri gibi çok bilinip söylenen menkıbeleri de özellikle Balkan Dağlarında Aydos, Kaliakra, Dobruca, Tırnova, Filibe, en önemlisi Edirne gibi coğrafi sahalarda zamanla Bektaşi velayetnamelerine karışmış, Türk […]