Osmanlı Dönemi

Yeniçeri Mezar Taşı,Yılmaz Yıldıran

Fotoğraflar ve Günümüz Alfabesine aktaran..Yılmaz Yıldıran EL-FÂTİHA MUHAMMED İBN AHMED ÂĞÂ HAYFÂ GÖÇDİ DÜNYÂDAN TA’NE-Yİ VÜCÛDIN …. …. KILUB …. ….. MAKAMIN GÜLŞEN-İ FİRDEVS-İ Â’LÂ EYLEYE BÂR’İ SARÂY-I CENNET EYLEYE MESRÛR-I ÂNNÎ MEVLÂ SENE 1194 H. ( 1780 M. )