Savaşlar

1913 Balkan Savaşı,Selimiyenin bombalanışını bildiren kartpostal,Zeki Özkan

Günümüz Alfabesine aktaran; Zeki Özkan Edirne’den 19 Ağustos 329 cumartesi. Dersaadet’te Üsküdar’da: Çamlıca’da İhsan Beyin kerimesi Perizat hanıma takdim. Payitaht-ı sani-i Osmaniyenin en muhteşem ve en dilruba camilerinden 999 pencereyi havi Sultan Selim Cami-i şerifini havi kartı takdim ediyorum. Deni ve hunhar Bulgarlar Cami-i mezkûrun kıymetdar halılarını çalmışlar ve iki adet dahi mermi isabet etmiş […]

Cumhuriyet Dönemi Genel

Edirne Erkek Muallim Mektebi,Zeki Özkan-Yılmaz Akçaalan

            Günümüz Alfabesine aktaran; Zeki Özkan – Yılmaz Akçaalan Edirne Erkek Muallim Mekteb-i Pek muhterem üstad; Lütfen verilen cevabı okudum, pek çok teşekkürler,Edirne Postası ismiyle haftada iki defa neşredilecek olan Edirne gazetesinin 12 Ağustos (1)926 tarih ve 98 sayılı nüshalarında arzu-yu muamele ilân yaptım. Gazeteleri de gönderiyorum. Gaib olması ihtimaline […]

Genel

Mustafa Kemal'den Edirne’de Birinci Kolordu Kumandanlı’ğına Mektup,Zeki Özkan

Günümüz Alfabesine aktaran;Zeki Özkan Edirne’de Birinci Kolordu Kumandanlı’ğına Bulgar gazeteleri neşriyâtından olduğu Trakya Müdâfaâ-i Hukuk Riyâseti’ne bildirilen mâlumat meyânında, Rauf Bey serbest bırakılmadığı ve İstanbul tahliye edilmediği takdirde, Anadolu’daki bilumum Hristiyanların katliâm edileceği havâdisi yalandır. Adapazarı kurbünde tarafımızdan tahrip edilmiş köprü yoktur. Lefke Köprüsü Eskişehir’den çekilen İngilizler tarafından berhava edilmiş ve istasyon dahilindeki bilumum mebâni […]

Edirneli Şahsiyetler

Edirne İçin,Mahmud nedim,Zeki Özkan

Edirne’nin 1920-1922  yılları arasında Yunan İşgalinde olduğu dönemde Edirne’li  Mahmud Nedim’in yazdığı ve Hemşehrilerime hitabı ile “Edirne İçin” isimli şiir Anadolu Hediyesi isimli dergide yayınlanmıştır,bu derginin aslı İBB Atatürk Kütüphanesindedir. Günümüz alfabesine aktaran; Zeki Özkan -Hemşehrilerime- “Edirne İçin” Yad ellere düştün yine, ağyara verildin, Lakin bunu bilsin ki o kalbinde yanan kin, Tahkir ile, tehdit […]

Genel

Edirne Müzesinde Bir Kitabe, Zeki Özkan

Günümüz alfabesine aktaran; Zeki Özkan *** Ve kefâ billâhi şehiden. Muhammedün resulullah **** Bosna’da Gradacaç Kasabasında, meşhur Hüseyin Kapudanın oğlu merhum Muhammed Bey’in kerimesi ve Kaimmakam Halil Fehmi Bey’in zevcesi, merhume el-hacc Hatice Şefika hanımın ruhiçün el-fatiha. 5 Ramazan 1304 yevm-i Cuma Bu kitabe Zehrimar mezarlığından Edirne Arkeoloji Müzesine getirilmiş ve koruma altına alınmıştır..

Edirneli Şahsiyetler Osmanlı Dönemi

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın kesik başı nerededir? Tosyavizâde Doktor Rifat Osman

  Tosyavizâde  Doktor  Rifat Osman’ın Milli  Mecmuada yayınlanan  15 07 1927  tarihli Makalesi Sadrıâzâm  Merzifonlu  Kara  Mustafa  Paşa’nın  kesik  başı  nerededir?     Muhterem  Rıdvan  Nafiz  Bey biraderimizin 28 Nisan 1927 tarihli (Hayat) da intişar eden ( Viyana Mağlubiyetimizden Sonra Leh Ordusu) ünvanlı tarihi makalalerindeki resimlerden birinin altında (Viyana müzesinde Kara Mustafa Paşa’ya ait) olduğu iddia edilen […]