http://www.edirnetarihi.com/sponsor-reklamlari/reklam.jpg

13 Mart 331 Pazartesi Sarıkamışta ölen karındaşım..Yazar: Cengiz | Genel | 12 Kas 2010 | 0 Yorum

13 Mart 331 Pazartesi Karındaşım Mülazım-ı Evvel Mehmed Sabri Efendinin Şehid olduğunu öğrendiğim tarih 13 Mart 331 Gönderdiğim Kart : 27 Kanun-ı Evvel 330Gelen Mektup Tarihi : 26 Teşrin-i Sani 330 Alay : 96 Tabur : 2 Bölük : 8 Kolordu : 10 Fırka : 32 Erzurum’da 96.Alayın 2.Taburunun 8.Bölüğünde Edirne’li Karındaşım Mülazım-ı evvel Mehmed […]

16 Teşrin-i Evvel sene 331Yazar: Cengiz | Genel | 12 Kas 2010 | 0 Yorum

16 Teşrin-i Evvel sene 331 Vesika Numrosu : 683Edirne Karaağaç Ahz-ı Asker Şubesi RiyasetiHane : 29 Edirne Kazasının Sultan Bayezıd Mahallesinden Hacı Ahmed oğlu MehmedTevellüdü : 292 Balada künyesi muharrer merkumun hastalığına binaen Ahz-ı asker heyet-i sıhhıyesinin ita ettiği vesikada mahfuz Fi 5 teşrin-i evvel sene 331 tarih ve 323 numrolu raporu mücebince hizmet-i gayr-i […]

25 şubat sene 331Yazar: Cengiz | Genel | 12 Kas 2010 | 0 Yorum

25 şubat sene 331 Edirne’de karaağaç ahz-ı asker şubesi riyaseti: 356Hane: 29 Edirne kazasının sultan bayezid mahallesinden hacı ahmed oğlu mehmedNumra:292 Balada künyesi muharrer merkumun hastalığına binaen ahz-ı asker şubesi riyaseti heyet-i sıhhiyenin i’ta eylediği vesikada mahfuz 11 şubat sene 331 tarih 882 numrolu raporu mucebince bu içtima’dan afu edilmekle işbu vesika yedine i’ta kılındı. […]

23 Temmuz sene 330 “İnşallah bir dahi askerlik nasip olmaz.”Yazar: Cengiz | Genel | 12 Kas 2010 | 0 Yorum

23 Temmuz sene 330 Dersaadet’te Koca Mustafa Paşa ahz-ı asker şubesine gittiğim..Hekimoğlu Ali Paşa Camiinde yattığım, 24’ten 21 Temmuza kadar, 1 Ağustosta vesika verip lüzumu olduğu zaman isteriz diye kolordular 2 tarihinde davul çalıp topladılar. 3 Tarihinde Sirkeci’den öğle zamanı hareket edip 4 Pazar günü Edirne merkezine geldik, 14 Alaya verdiler. 5-6-7 tarihinde Sinekli’de bulunduk, […]

fi 24 ağustos sene 330Yazar: Cengiz | Genel | 12 Kas 2010 | 0 Yorum

fi 24 ağustos sene 330 Edirne’nin sultan batezid mahallesinden dersaadet koca mustafa paşa ahz-ı asker dairesinden hacı ahmed oğlu mehmedMumra: 292* Balada künyesi muharrer merkum edirne ahz-ı asker şubesi riyaseti heyet-i sıhhıyesince musaddak deftere nazaran bu defakiİçtimadan afu olunduğu 4. Alayının 20 ağustos 330 tarihli vesikasından anlaşılmakla işbu vesika yedine ita kılındı. fi 24 ağustos […]

21 Ağustos Sene 329Yazar: Cengiz | Genel | 12 Kas 2010 | 0 Yorum

7 Ağustos sene 329 İsra Tecemmuatında, 7 Ağustos sene 329 tarihinde Edirne misafirhanesine gittim, 4 gün Edirne’de kalıp 11 tarihinde saat 10 da hareket edip Edirne merkezinde sevkiyat’ı askeriye gittik, o akşam orada yatıp sabaha karşı saat 8’de trene rakiben hareket edip saat 2’de Elibolu merkezine geldik, bir kat elbise verip saat 12’de trene rakiben […]

9 Temmuz 329’da Salı günü Osmanlı Ordusu Edirne’ye girdi.Yazar: Cengiz | Genel | 12 Kas 2010 | 0 Yorum

5 temmuz sene 329 Cuma günü Bulgar askeri Edirne’den firar etmeğe başladı. 7. Pazar akşam gece yerli Bulgar ahalisi kaçtı .4 gün ahali gayet tehlikeli zaman geçirdi. 9 temmuz 329’da Salı günü Osmanlı Ordusu Edirne’ye girdi. “Hamd olsun yeniden dünyaya çıktık.”

13 Teşrin-i Evvel 329 (1913) Bulgar muharebesinin nihayeti.Yazar: Cengiz | Genel | 12 Kas 2010 | 0 Yorum

13 Teşrin-i Evvel 329 (1913) Bulgar muharebesinin nihayeti. 15 mart sene 329 Cuma günü saray içerisine duhulüm. Fi 22’de Uhud karyesine gittim. 2 nisan sene 329 : Yeni Uhud köyüne hat boyuna gittim. 5’de : kazhan kaynamağa başladı. 1 mayıs sene 329 (1913)Köylüleri Bulgar hükümeti köylerine gönderdi. 3 mayıs sene 329 :Tarihinde cuma günü bizi […]

11 mart 329 Sabaha karşı saat 10.30 da Bulgarlar kaleye hücum ettiler.Yazar: Cengiz | Genel | 12 Kas 2010 | 0 Yorum

22 Kanun-ı sani sene 329 (1913) Mütarekeden sonra 2. Muharebe ve Edirne’nin sükut ettiği 22 Kanun-ı sani sene 329 salı akşam saat 2.30’da şark cephesinden Edirne’yi bombardımanı başladı. Ve muharebe başladı. Ales sabah 2 adet tayyare Edirne’yi geşt-i güzar eyledi. Ve ilan-ı andi 23 bir adet tayyaresi cenup cephesine geçti. 27 kanun-ı sani sene 328 […]

Erzurumi Akif’in Edirne İle İlgili Şiiri..10 Mayıs 329 (1913)Yazar: Cengiz | Genel | 11 Kas 2010 | 0 Yorum

10 Mayıs 329 (1913) Tunca Gazetesinde Görüp Günlüğüne KaydettiğiEdirne İle İlgili Erzurumi Akif’in Şiiri.. İntibaha Doğru Ahd Ü Peyman Eyleyüp Her Yerde Allah Aşkına,…. ……………….Uyansın Biz De Allah Aşkına. Terk Edip Da’va-Yı Örfü Hep Tefrik Fikrini ,Sokmayın Artık Bu Milleti Derde Allah Aşkına. Olsun Gayrı Giriftar Ah Böyle Masum Ümmetin,Akma İstikbaline Mest Perde Allah Aşkına. […]

24 Kanun-i Sani Sene 328 (1912) Bulgarların Teyyare ile attığı BeyannamedenYazar: Cengiz | Genel | 11 Kas 2010 | 0 Yorum

24 Kanun-i Sani Sene 328 (1912) Bulgarların Teyyare ile attığı Beyannameden Türkiye’ye karşı Bulgar,Sırp,Yunan ve Karadağ hükümetleri harp etmektedirler.Türkiye Çatalca dahil olduğu halde bütün Trakya ve Makedonya’yı kaybetti . Avrupa-yı Osmani şehirleri müttefin elindedir. Sıra şimdi Edirne,Yanya,İşkodra’ya geldi. Yunan Çanakkale’ye kadar bütün Bahr-i Setid adalarını istila etti.Şimdi müttefikin harbi bidayetteki halden daha kuvvetlidirler, çünki Bahr-i […]

Edirne Hava Durumu

booked.net

Yazılarımız Mailinize Gelsin

Mail adresinizi girin:

Delivered by FeedBurner

Ziyaretçi İstatistikleri

  • 1486572Sayfa Okunması:
  • 368Bugün okunanlar:
  • 4766Aylık okunma:
  • 881517Ziyaretçi Sayımız:
  • 299Bugün kü ziyaretçiler:
  • 161Dünkü ziyaretçiler:
  • 3210Aylık ziyaretçi:
  • 3Şu anda online olan ziyatçiler:

.