http://www.edirnetarihi.com/sponsor-reklamlari/reklam.jpg

Osmanlıca ile neyin peşinde olduğumuz hakkında küçük bir fikir kırıntısı..Aşiyan Sahaf Etem CoşkunYazar: Cengiz Bulut | Genel | 06 Kas 2015 | 0 Yorum

Üstadımız Aşiyan Sahaf Etem Coşkun’dan Alıntıdır; Osmanlıca ile neyin peşinde olduğumuz hakkında küçük bir fikir kırıntısı.. MERAKLISINA; OSMANLICILIK mı , MAZİNİN GAYR-İ İRÂDÎ MÜDAFAASI mı ? Geçen zaman yeniden yaşanmaz, dahası, tarih geriye döndürülmez. Kaldıki 21. Yüzyıl dünyasında böyle bir kelamı [ Osmanlıyı geri geirmek ] sarfetmek, düşünmek bile malihülya veya da abesle iştigal nev’indendir. […]

Harman yeri, Zeki GülerYazar: Cengiz Bulut | Genel | 06 Kas 2015 | 0 Yorum

Zeki Güler‎ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE VELİMEŞE grubundan alıntı yapılmıştır..   Çocukluğumuzdan manzaralar..Harman yerleri çocukluğumuzun en eğlenceli mekanlarıydı.. Buğday ve Ayçiçek (eskiden gündöndü derdik) harmanlarındaki oyunlarımız hala aklımda.. Buğday demetlerinin yığınları arasında oynanan kovalamaç ve saklambaç  oyunları unutulurmu.. Düven üzerinde çekinirdik,, O yıllarda bir araç ile gezmeye çekinmek denirdi, Ayçiçekleri bir sopa ile döverek çekirdeklerini ayırırdık. Hele o […]

Mimar KemaleddinYazar: Cengiz | Genel, Güncel, Osmanlı Dönemi, Resimler | 29 Eki 2015 | 0 Yorum

Ahmed Kemaleddin (1870; Acıbadem, Kadıköy, İstanbul – 13 Temmuz 1927; Ulus, Ankara), 20. yüzyılın başlarındaki çalışmalarıyla tanınan ve Birinci Ulusal Mimarlık Akımı‘nın önde gelen isimlerinden olan Türk mimar. 1870 yılında orta sınıfa mensup bir ailenin tek çocuğu olarak İstanbul’un Acıbadem semtinde dünyaya geldi. Babası Bahriye Miralaylarından Ali Bey, annesi Sadberk Hanım’dır İlköğrenimine 1875’te İbrahim Ağa İbtidai Mektebi’nde […]

Tarihte Edirne Zelzeleleri  Prof.Dr. A.Süheyl ÜnverYazar: Cengiz Bulut | Genel | 28 Eki 2015 | 0 Yorum

Yazan : Prof.Dr. A.Süheyl  Ünver Vatan Gazetesi  01 Temmuz 1953 Sene 1953 Haziranı! Edirnede şiddetli bir sar­sıntı oldu, abideler meş­heri olan bu serhad şehrimiz­de, yalnız binaların değil, kıymetli camilerin de ehemmi­yetli derecede zarar gördüğü­nü teessürle öğrendik. Bu işin mütehassısları şimdi bu hasarın derecesini ve tamir olunacakları zamanı ölçmekle meşguldür. Vaktiyle bu eserlerin tamir ve tahkimine […]

1831 Osmanlı Dönemi Türkiye Trakya’sında Bazı kazaların Nüfusu ve Kaza Nüfuslarının Etnik DağılımıYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi | 25 Eki 2015 | 0 Yorum

1831 Osmanlı Dönemi Türkiye Trakya’sında Bazı kazaların Nüfusu ve Kaza Nüfuslarının Etnik Dağılımı Alıntı; Ayrıntılı haber..

KİTAP BASIMI – KÜTÜPHANE – CİLD – Etem Coşkun Aşiyan SahafYazar: Cengiz Bulut | Genel | 23 Eki 2015 | 0 Yorum

  Aşiyan Sahaf  Etem Coşkun KİTAP BASIMI – KÜTÜPHANE – CİLD Kütüphanelerimizi süsleyen kıymetli, vefakâr dostlarımızın serencamı hakkında üç-beş kelâm edecek olur isek, faideden hali olmaz kanaatindeyim. Türk-İslam toplumunda kitab lafzı ile , Kitabullah [ Kur’an-ı Kerim ]kasdedilir. Sâir telifat için çok zamanlar defter denmesi münasip telakki edilmiştir. Halk, kitab üzerine yemin eder, Kitaba el […]

Sarı Saltuk ve Saltukname’de Edirne ve BabaeskiYazar: Cengiz | Osmanlı Dönemi | 16 Eki 2015 | 0 Yorum

Anadolu’nun, özellikle Rumeli’nin Türkleşmesinde kolonizatör dervişlerin rolü ve önemi büyüktür. Işte Sarı Saltuk’ta Rumeli’ye geçen kolonizatör dervişlerin önemlisi, hatta en önemlisi sayılabilir. Sarı Saltuk’un da Rumeli’deki Otman Baba velayetnamesindeki menkıbeleri gibi çok bilinip söylenen menkıbeleri de özellikle Balkan Dağlarında Aydos, Kaliakra, Dobruca, Tırnova, Filibe, en önemlisi Edirne gibi coğrafi sahalarda zamanla Bektaşi velayetnamelerine karışmış, Türk […]

Mustafa Şevket Dağdeviren’in Devletimize hizmetleri 2,Cem AltınelYazar: Cengiz Bulut | Edirneli Şahsiyetler, Genel | 08 Eki 2015 | 0 Yorum

BOA.DH.SAİD.80.174 [Transkripsiyon] İşbu zeyl elli beşinci defterin yetmiş beşinci sahifesinde mukayyed Mustafa Şevket Bey’in tercüme-i halinin ma-baʻdidir. Müşarunileyhe İran devleti tarafından ita olunan maʻa-kordon ikinci rütbeden Şir u Hurşit Nişanı’nın kabul ve lede’l-icab taʻliki hususuna bin üç yüz on dokuz senesi Şevvalinin dokuzunda müsaade-i seniyye-i hazret-i hilafetpenahi erzan buyrulmuştur. Müşarunileyhe bin üç yüz yirmi bir […]

Mustafa Şevket Dağdeviren’in Devletimize hizmetleri 1,Cem AltınelYazar: Cengiz Bulut | Genel | 08 Eki 2015 | 0 Yorum

BOA.DH.SAİD.55.39 [Transkripsiyon] Sahife: 75 Mustafa Şevket Bey: Edirne mütehayyizanından müteveffa Mehmet Arif Bey’in mahdumudur. Bin iki yüz seksen sene-i Hicriyesi’nde (sene-i Maliye 1279 / 1863) Edirne’de tevellüt eylediği nüfus tezkiresinde muharrerdir. Edirne sıbyan mektebi’nde mukaddimat-ı ulum-ı diniyeyi gördükten sonra mekteb-i rüşdisi’nde bir müddet okumuş ve hususi muallimden Arabi ve Farisi taallüm etmiştir. Türkçe kitabet eder. […]

.

Yazılarımız Mailinize Gelsin

Mail adresinizi girin:

Delivered by FeedBurner

Ziyaretçi İstatistikleri

  • 1338701Sayfa Okunması:
  • 170Bugün okunanlar:
  • 6937Aylık okunma:
  • 786449Ziyaretçi Sayımız:
  • 93Bugün kü ziyaretçiler:
  • 301Dünkü ziyaretçiler:
  • 4235Aylık ziyaretçi:
  • 1Şu anda online olan ziyatçiler:

.