Balkan Savaşı 100. Yılı Videosu (Video)

Köpek sürüleri gibi  dört bir yandan saldırdılar,çoluk,çocuk Kadın,yaşlı demeden acımasızca katlettiler,Genç kızlara hatta kız çocuklarına tecavüzlerde bulundular,Balkanlardaki bütün Müslüman Türk’lere kefenbiçmeye kalkıştılar..Bu videoda izledikleriniz Edirne Sarayiçinde esir tutulan binlerce insanımızdan…

Detaylar »

Balkan Savaşı; Kaçınılmaz Son Göçler ve Ölümler…

Balkan savaşı göç,Erkekler yok çünkü hepsi savaşta..

Detaylar »

Balkan Savaşı; Öldürülüp Meriç Nehrine Atılan Esir Türk Askerleri…

  H.Yıldırım AĞANOĞLU Araştırmacı-Yazar

Detaylar »

Balkan Savaşında En İyi Savunma Yapılan Yerler

 H.Yıldırım AĞANOĞLU Araştırmacı-Yazar

Detaylar »

Balkan Savaşında Yunan Zulmü;Selanikli Yedek Subay'ın Hatıra Defterinden…

Bir Selanikli dükkan sahibi olan ve daha sonra Yunan ordusunda yedek subaylık yapan Yunanlının hatıra defterinde anlattıkları da etnik soykırımın boyutlarını akıl almaz derecelere çıkarmaktadır. Günümüzdeki en tehlikeli savaş çesitlerinden…

Detaylar »

Balkan Savaşı’nda Neler Oldu; Erdoğan Gökçe(Edirne’li Fatih Emekli Hukuk Hakimi)

Balkan Savaşı ülkemiz için bir yıkım oldu.Adiyatik’ten Edirne’ye kadar olan kocaman bir ül ke’yi ve Batı Trakya’yı kaybettik.Onbinlerce insanımız öldürüldü.On binlerce insanımız Balkanlar’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı.Ailemin yaşlıları,sorguladığım komşularımız,yakınlarımız…

Detaylar »

Balkan Harbi’nde Yunan Mezalimi;

Balkan Harbi’nde Yunan mezalimi akıl almaz boyutlara ulaşmıstı. Bu konuda Yanya’da bulunan bir Rum eczacının yaptıkları dehşet vericidir(Ağanoğlu 2001:65): “Her gece sekiz-on Türk Osmanlı kızını ağlata ağlata soymak, oynatmak, tehditle…

Detaylar »

Osmanlı Devleti Balkan Savaşına Çok Kötü Şartlar İçinde Girdi..

Osmanlı Devleti savaşa çok kötü şartlar içinde girdi. Ordunun geri hizmetleri ve ikmali kötüydü. Askerin yiyecek ve beslenme sıkıntısının yanı sıra, komutanlar arasında anlaşmazlıklar da mevcuttu (Bayur 1991:6). Ordu içerisinde…

Detaylar »

Balkan Harbi, 30 Mayıs 19l3 Tarihine Kadar Tam 7 Ay 23 Gün Sürdü.

Balkan ittifakı Bulgaristan, Sırbistan,Yunanistan ve Karadağ devletleri arasında akdedilmişti. Balkanlarda daha fazla büyümek arzusundaki Karadağ’ın 8 Ekim günü, 17 Ekim’de Bulgaristan ve Sırbistan, 19 Ekim’de Yunanistan, Osmanlı Devletine harb ilan…

Detaylar »

Balkan Savaşı; “Büyük Kabine”'nin Muhtar Paşa Hükümetinin En Büyük Gafleti

“Büyük Kabine” denilen Muhtar Pasa hükümetinin en büyük gafleti de Balkan ittifakını el altından hazırlayan Rusya’nın harb olmayacagı hakkında Hariciye Nazırı Noradungiyan Efendiye verdigi teminata aldanarak, Rumeli’deki yüz yirmi tabur…

Detaylar »

Pin It on Pinterest