Tarih Boyunca Balkanlarda Türkler

Türkler’in Balkanlara yerleşmesi çok eski tarihlere dayanmaktadır. Türkler Balkanlar’a iki ayrı yoldan gelmişlerdir. Birincisi Hazar Denizi-Karadeniz kuzeyinden, ikincisi ise güneyden Anadolu üzerindendir. Balkanlar’a gelen ilk Türk kavimleri MS 300 yıllardan…

Detaylar »

Pin It on Pinterest