Kategoriler
Antik Dönem

Bilinmeyen bir bölge, Trakya


Trakya

Ülkemizde eski eserlere yönelik kültür turizmi denince akla en son gelen bölgelerden biri de her halde Trakya’dır.  Trakya’nın bir kaç kentindeki Osmanlı yapıları ile tümülüslerin dışında, Trakya’nın eski eserler bakımından fakir olduğu şeklinde yaygın bir kanı vardır.  Buna karşılık hepimiz  Trakya’nın Avrupa ile Asya arasındaki en kolay geçiş yolu olduğunu ve bu stratejik coğrafi konumu nedeni ile kültür tarihi açısından büyük bir önem taşıdığını biliriz.

Kategoriler
Edirneli Şahsiyetler Osmanlı Dönemi Resimler

Bilinmeyen Edirne'li isimsiz kahraman SANDIKÇI MEHMET (SOYYANMAZ)

Sandıkçı Mehmet (Soyyanmaz)

  HELVA SOHBETİ’nde MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK’a ; Edirne GAYRİ ASKERÎ MINTIKA olmaktan çıkmadıkça, TÜRK ORDUSU Edirne’ye girmedikçe, Millî Mücadele’den artan zimmetimdeki DOĞU TRAKYA SİLÂHLARI’nı sizlere teslim edemiyoruz. Asker olmayınca Edirne savunmasız kalıyor. Yerli Halk, Anadol’a göç ediyor. BAŞBAKAN İSMET PAŞA, dileklerimizi kulak ardı ediyor. ATATÜRK buna çare bulsun.>> Diyen; Konuştuğu sözleri MAREŞAL tarafından not alınıp, ATATÜRK’e iletilen pederim SANDIKÇI MEHMET (SOYYANMAZ).

Kategoriler
Edirneli Şahsiyetler

Bilinmeyen Önemli bir şahsiyet, Edirne'li Ali Rıza REYMEN..

Ali Rıza Reymen

Ali Rıza REYMEN 1885-1965
Tüccar Mehmet Fettah Bey’in oğludur. 1885 (1301) yılında Edirne’de doğmuştur. 24.06.1906’da Mekteb-i Mülkiyye-i Şâhaneden mezun olmuştur.

Kategoriler
Edirneli Şahsiyetler Genel

"Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" Bilinmeyen Edirne'li Kahraman Kasım Yolageldili..


Ortada Edirne’li Kasım Yolageldili Yunan İşgali sırasında Silahlı Çeteleri ile Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üyeleri ile sığındıkları Bulgaristan-Kızanlık’ta..

Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin Kuruluş Beyannamesi..

Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin kullandığı Müğür ve düzenlenen Büyük Kongreye giriş davetiyeleri örnekleri.

Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin Kurucusu

Kasım Yolageldili ve Evlatları
TRAKYA-PAŞAELİ MÜDAFAA HEY’ETİ OSMANİYYESİ, Mondros Mütarekesi’nden sonra Trakya’da yaşayan Türklerin haklarını korumak amacıyla kurulan örgüt (7 Kasım 1918). Edirne’de kurulan cemiyetin kurucuları Yolageldili Tüccar Kasım Efendi, Edirne Müftüsü Mestan Efendi, Ali Seyfi Bey (Tülümen), Dimetokalı Fabrikatör Cemal, Edirne Belediye Reisi Şevket Bey’dir. Kısa sürede Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çatalca ve Gelibolu’da örgütlenen cemiyetin amacı, Trakya’nın Yunanistan’a bağlanmasını engellemekti. Bu amaçla “Yeni Edirne” ve “Ahali” “Paşaili” gazetelerini çıkardı. Önceleri Doğu Trakya ile Batı Trakya’nın birleştirilerek Osmanlı yönetimine bırakılmasını, bu olmazsa Batı Trakya’nın bağımsız olmasını savundu , önceleri Anadolu hareketiyle doğrudan ilişki kurmadı. Lüleburgaz (Nisan 1920) ve Edirne’de (9 Mayıs 1920) toplanan kongrelerde Trakya’nın silahla savunulması, Ankara ile ilişkinin kesilmemesi, halktan asker toplanması, TBMM’ye bağlı kalınması yolunda kararlar alındı. Heyeti Temsiliye’nin önerisiyle örgütün adı Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak değiştirildi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasından sonra bu cemiyete katılırken Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını kullandı ve bu adla cemiyetin Edirne şubesi durumuna geldi.
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Heyet-i Osmaniyesi
2 Aralık 1918 tarihinde merkezi Edirne’de kurulan bu dernek, Mondros Ateşkesi’nin azınlıklara tanıdığı taşkınlık ve haksızlıklar karşısında Trakya’da yaşayan Türkler’in direnişini sağlamak, gerekirse silahla karşı koymak amacıyla çalışmışır. Venizelos tarafından önerilen, Yunan idaresinde Trakya muhtariyeti önerisini red ederek, Sivas Kongresi kararıyla Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği’ne ve sonra T.B.M.M. Hükümeti’ne bağlandı. Sivas Kongresi kararlarının 9. maddesine uyularak adı, “Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Derneği”ne çevrildi. Bu derneğin kurulması için ilk öneriler Sadrazam Talat Paşa tarafından yapılmıştı. Balkan Savaşı’nda Batı Trakya’nın nasıl elden gittiği henüz tüm canlılığı ile yaşanıyordu. Ateşkes döneminde ise Ahmet İzzet Paşa gibi devlet adamları, Trakya heyetine “Türkiye’de kalmıyacağı anlaşılınca Trakya’nın bağımsızlığını ilan ediniz.” öğüdünde bulunmuşlardı.
Merkez Edirne olmak üzere, Kırklareli, Çatalca, Tekirdağ ve Gelibolu’da kuvvetli teşkilat kurmuş olan dernek daha ilk günden itibaren Avrupa merkezlerine Osmanlı Hükümeti’nden ayrı olarak heyetler göndererek notalar vermişlerdi. 31 Mart 1920’de Lüleburgaz ve 9-13 Mayıs 1920’de Edirne kongrelerini yaptı. Bu son kongrede, Trakya’nın silahlı savunmasını sağlamak için, derneğin, halktan asker toplamak yetkisi kabul edildi ve tamamen T.B.M.M.’ne bağlanıldı.
Dernek, 1919 Meclis-i Mebusan seçimlerine ve onun kapatılmasından sonra da Heyet-i Temsiliye’nin ilanı üzerine T.B.M.M. seçimlerine katılarak , buralara mebus gönderdi. “Yeni Edirne”, “Ahali”, “Paşaili” Gazeteleri derneğin yayın organı kabul edildi, fakat “Teminat” Gazetesi muhalif olarak kaldı.