Edirne Karaağaçta Bulgarlar Tarafından Öldürülen Sivil Rum'lar..

 H.Yıldırım AĞANOĞLU Araştırmacı-Yazar

Detaylar »

Edirne Bulgarlar Tarafından Ele Geçirildi; 26 Mart 1913

Balkanlarda alınan yenilgiler ve mütarekede aleyhimize alınan kararlar, bilhassa ordunun genç subaylarının arasında, Kamil Paşa Hükümetine ve başkumandanlığa karsı bir hoşnutsuzluk yaratmıştı. Bu hava içinde, Babıali baskını adı verilen bir…

Detaylar »

Bulgarlar Çatalca’daki Ordularına Her Türlü İhtiyaç Maddesini Ulaştırabileceklerdi.

Ekim 1912 sonunda, Türk kuvvetleri Makedonya’da Balkan Devletleri karşısında hezimete uğramıştı(Bıyıklıoglu 1992:64-65). Sadece Edirne Bulgarlara, Yanya Yunanlılara ve İşkodra’da Karadağlıların kuşatmasına Dayanıyordu (Armaoglu 1999:669). 12 Kasım 19l2’de, Bulgarlar Çatalca’daki Osmanlı…

Detaylar »

3 teşrin-i evvel sene 328 (1912) Bulgarlar Hududları Tecavüz Edüp Muharebe Başlangıcı.

1912 Bulgar Propaganda Kartı, Bulgar topçusu Edirne’yi Bombardımana Tutuyor.. Kaynak; Balkan Savaşında Edirne (Terlikçi Mehmed’in Anıları)

Detaylar »

Pin It on Pinterest