Kategoriler
Edirneli Şahsiyetler

Mirim Çelebi – Ünlü Astronom Ali Kuşçu'nun Torunu

Mirim Çelebi

Mirim Çelebi (Mahmut bin Mehmet), Ali Kuşçu’nun ve Kadızade’nin torunu ve Kudbettin Mehmet’in oğludur. İstanbulda öğrenim gördü ve sonra Hocazade Sinan Paşa’nın hizmetine girdi. Önce Gelibolu, sonra Edirne ve Bursa medreselerinde müderris olarak çalıştı. Sonradan Şehzade Bayezitin hocası oldu. Sultan Selim zamanında Anadolu kadıaskerliğine kadar yükseldi. Hayatının son kısmını Edirne’de geçirdi ve 1525’te orada öldü. Matematiğe ve astornomiye dair eserler yazdı; trigonometriye dair birçok makalesi vardır. Bunların çoğu Farsça yazılmıştır. Matematik ve astronomi bilim geleneklerinin yerleşmesinde katkısı olmuş ve Uluğ Bey Zici’ne yazdığı şerh ile ün kazanmıştır.

Kategoriler
Edirneli Şahsiyetler Osmanlı Dönemi

Yirmisekiz Mehmed Çelebi

Lale Devri: Sadabad’da Av Sahnesi (Jean-Baptiste Vanmour)

Yirmisekiz Mehmed Çelebi Paris Sefaretnamesi ile Türk edebiyat tarihine geçmiş Osmanlı devlet adamıdır.
Edirne’de doğmuştur. Doğum tarihi belli değildir. Yeniçeri ocağında Seksoncubaşı iken Peç Seferinde şehit düşen Süleyman Ağanın oğludur. Kendisi de Yeniçeri ocağında yetişmiştir. Yirmi sekizinci ortada hizmet gördüğü için hayatı boyunca bu isimle anılmiştır. Çorbacılık ve muhzır ağalığında bulunduktan sonra yeniçeri efendisi oldu. Darphane nâzırlığı ve şıkk-ı sâlis defterdarlığı görevlerinde bulundu.

Kategoriler
Genel

"Evliya Çelebi'nin Dünyası" Harita Sergisi

Evliya Çelebi

 
 
 
 
UNESCO tarafından 2011 yılı anma ve kutlama listesine alınan “Evliya Çelebi’nin 400. Doğum Yıldönümü” münasebetiyle 26-30 Eylül 2011 tarihleri arasında Deveci Han Kültür Merkezi Hasan Rıza Sergi Salonunda “Evliya Çelebi’nin Dünyası” adlı harita sergisini görebilirsiniz.

Kategoriler
Genel Osmanlı Dönemi

EVLİYA ÇELEBİ Gözüyle EDİRNE (XVII.yy)

Evliya Çelebi

“… Hazreti İsa döneminde Edrone adındaki bir kral buraya kale yaptırıp kendi adını vermiştir. Daha sonra Bulgar, Sırp ve Hersek krallarına geçen Edirne I.Murad’ca 170.000 asker ile kuşatılarak 1361 tarihinde Osmanlılar’ca ele geçirilmiştir.
Edirne Kalesi yedi bayır arasında geniş bir vadide kurulmuştur. Şekli batıya doğru dört köşeden biraz uzuncadır. Duvarları bir sıra tuğla, bir sıra traşlanmış taş ile yapılmış sağlam bir kaledir. Duvarının temeli 10 zira (75-90 cm arasında değişen bir uzunluk ölçüsü) derinlikte, suru ise 40 zira yüksekliktedir. Çevresinde 160 tane küçük büyük burç vardır. Dört bir köşesinde birer yüksek kule bulunur. Kalenin tüm çevresi 12.000 adet bedenden meydana gelmiştir. Her bedende bir mazgal deliği bulunur. Surunun çevresinde 6 kapısı vardır.

Kategoriler
Edirneli Şahsiyetler

Divan edebiyatının en önde gelen ismi EDİRNELİ EMRÎ (Emrullâh Çelebi “sultanü’ş-şuarâ”)

Divan edebiyatının en önde gelen ismi EDİRNELİ EMRÎ (“sultanü’ş-şuarâ”)
Hayatı;
Emrî, Divan şiirinin kendini bulduğu, orijinal ürünler verdiği ve sonraki yüzyılları etkilediği 16. yüzyılda devrin kaynaklarında şiiri takdir edilen ve muamma ve tarih düşürme sahalarında üstâd olarak kabul edilen bir şâirdir.