Şevket Dağdeviren ve Edirne'si – Cem Altınel

Osmanlı İmparatorluğu’nun son 10 Padişahı döneminde Edirne ve çevresinin yönetiminde etkili olmuş ve batıya yapılan seferlerde Ordu’nun hem iaşesini temin etmiş hem de asker alımı yaparak devletine katkı yapmış “EDİRNE…

Detaylar »

Mustafa Şevket Dağdeviren'in Devletimize hizmetleri 1,Cem Altınel

BOA.DH.SAİD.55.39 [Transkripsiyon] Sahife: 75 Mustafa Şevket Bey: Edirne mütehayyizanından müteveffa Mehmet Arif Bey’in mahdumudur. Bin iki yüz seksen sene-i Hicriyesi’nde (sene-i Maliye 1279 / 1863) Edirne’de tevellüt eylediği nüfus tezkiresinde…

Detaylar »

Sakallı Mustafa’nın Balkan Savaşı Edirne Kuşatması Anıları,Dedem Şevket Dağdeviren’in Balkan Savaşı Anıları ile bire bir aynıdır, Cem Altınel

04/Ekim/2015 Sayın Ayhan Tunca, Yöre Dergisi Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Edirne Dayım Selçuk Dağdeviren ile yaptığınız söyleşinin bulunduğu Ekim 2004 tarihli, 55 numaralı Yöre dergisinin 17 ile 21….

Detaylar »

Pin It on Pinterest