Edirne muşîri vezir Mehmed İzzet Paşa,Ayşe Kavillioğlu

Kaynak ve lâti ceye aktaran ; Ayşe Kavillioğlu Bir sûreti Mulhakâtıyla eyâlet-i Edirne muşîri sadr-ı sâbık vezirim Mehmed İzzet Paşa iclâluhûya ve Edirne ve Tire  nâib ve muftîlerine ve amzâ-i…

Detaylar »

Pin It on Pinterest