Edirne Bulgarlar Tarafından Ele Geçirildi; 26 Mart 1913

Balkanlarda alınan yenilgiler ve mütarekede aleyhimize alınan kararlar, bilhassa ordunun genç subaylarının arasında, Kamil Paşa Hükümetine ve başkumandanlığa karsı bir hoşnutsuzluk yaratmıştı. Bu hava içinde, Babıali baskını adı verilen bir…

Detaylar »

Pin It on Pinterest