Yüce Vezir Kara İbrahim'in konağı Sarıca Paşa'daymış.

Edirne uzun zaman 2. Başkent konumunu korumuş, vezirler ve ayanlara ait çok sayıda konak inşa edilmiştir. Örneğin, Yüce  Vezir Kara İbrahim’in konağı Sarıca Paşa’daymış.  Buradaki belge onun Edirne’de kalışıyla ilgii…

Detaylar »

Ali Yaver Paşa Kumandasındaki Kolordunun Savaşı Kaybetme Sebepleri;

1- Hükümet, Rus teminatına uyarak zabıtan ve Arnavutluk isyanlarını yatıştırmadan, Rumeli’deki 120 Tabur (yetmiş bin) talimli askeri terhis etmişti. 2- Muhalefetteki İttihatçılarda iktidara gelebilmek düşüncesiyle, hükümetin başarısızlığa uğraması için cephelerdeki…

Detaylar »

Balkan Savaşı; “Büyük Kabine”'nin Muhtar Paşa Hükümetinin En Büyük Gafleti

“Büyük Kabine” denilen Muhtar Pasa hükümetinin en büyük gafleti de Balkan ittifakını el altından hazırlayan Rusya’nın harb olmayacagı hakkında Hariciye Nazırı Noradungiyan Efendiye verdigi teminata aldanarak, Rumeli’deki yüz yirmi tabur…

Detaylar »

2 Kasım 1912 Cuma Edirne Mevki-i Müstahkem Kumandanı Ferik Şükrü Paşa'nın İlanı

Bulgarların uçak ile öteye beriye bildiri attıkları görüldü. Adı geçen bildirideki yalanlara inanılmaması için kale kumandanlığı, aşağıdaki bilgiyi halka duyurur. Gezici ordumuz, düzenli olarak kahramanca savaşına devam ediyor. Ordumuzun Kırkkilise,…

Detaylar »

Trakya 1. Ordu Manevrası Hatırası; Edirne Müftüsü Osman Hilmi Efendinin oğlu Sami Paşa'nın Madalyası..

    Trakya 1. Ordu Manevrası Hatırası; Edirne Müftüsü Osman Hilmi Efendinin oğlu Sami Paşa’nın Madalyası  bu madalya Trakya Manevralarına katılanlara verilmiştir, Sami Paşa İsmet İnönü gibi topçudur ve İyi…

Detaylar »

1894 Yılı Tarihi Rüstem Paşa Kervansarayı Bahçesi…

1894 yılı  The Graphic Dergisi; Tarihi Rüstem Paşa Kervansarayı Bahçesi…          

Detaylar »

Edirne'de "Sinan Paşa Vakfı"na ait 933 H. (1526 M.) tarihli vakfiye..

Edirne’de “Sinan Paşa Vakfı”na ait 933 H. (1526 M.) tarihli vakfiyede: Gelirin beş kısma bölünmesini, bir kısmının vakfın mütevellisine verilmesi, Diğer dört kısımdan vâkıfın yaptırmış olduğu medresede görevli müderrise günlük…

Detaylar »

Edirne Paşa İli Gazetesi

PAŞA İLİ Haftada iki defa çıkar siyasi halk gazetesi İmtiyaz Alan: Mustafa Kasım İdare Yeri: Balık Pazarı Telgraf Adresi: Edirne “Paşa İli” Nüshası 100 paradır. 1339 senesi Şubatında kurulmuştur. Halk…

Detaylar »

Edirne Müdafii Şükrü Paşa Esir Alınmış

Şükrü Paşa bulgar subaylar tarafından esir alınmış halde resmi çekilmiş. Daha sonra kılıcının teslim edilme anında çekilen resimde bulunmaktadır. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra o resmide sitemizde yayınlıyacağız. Resmin Orjinalinden  alınan…

Detaylar »

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Sarayı

1746 Büyük EDİRNE Yangını’nda yanan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Sarayı Günümüzde ERKEK ÖĞRETMEN OKULU, KIZ ÖĞRETMEN OKULU,  Eski Lise Binası olan ATATÜRK ORTA OKULU  ve TÜTÜN REJİSİ’nin bulunduğu sahayı kaplıyordu.

Detaylar »

Pin It on Pinterest