Balkan Savaşı 100. Yılı Videosu (Video)

Köpek sürüleri gibi  dört bir yandan saldırdılar,çoluk,çocuk Kadın,yaşlı demeden acımasızca katlettiler,Genç kızlara hatta kız çocuklarına tecavüzlerde bulundular,Balkanlardaki bütün Müslüman Türk’lere kefenbiçmeye kalkıştılar..Bu videoda izledikleriniz Edirne Sarayiçinde esir tutulan binlerce insanımızdan…

Detaylar »

Balkan Savaşı; Kaçınılmaz Son Göçler ve Ölümler…

Balkan savaşı göç,Erkekler yok çünkü hepsi savaşta..

Detaylar »

Balkan Savaşı; Öldürülüp Meriç Nehrine Atılan Esir Türk Askerleri…

  H.Yıldırım AĞANOĞLU Araştırmacı-Yazar

Detaylar »

Balkan Savaşı’nda Neler Oldu; Erdoğan Gökçe(Edirne’li Fatih Emekli Hukuk Hakimi)

Balkan Savaşı ülkemiz için bir yıkım oldu.Adiyatik’ten Edirne’ye kadar olan kocaman bir ül ke’yi ve Batı Trakya’yı kaybettik.Onbinlerce insanımız öldürüldü.On binlerce insanımız Balkanlar’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı.Ailemin yaşlıları,sorguladığım komşularımız,yakınlarımız…

Detaylar »

Ali Yaver Paşa Kumandasındaki Kolordunun Savaşı Kaybetme Sebepleri;

1- Hükümet, Rus teminatına uyarak zabıtan ve Arnavutluk isyanlarını yatıştırmadan, Rumeli’deki 120 Tabur (yetmiş bin) talimli askeri terhis etmişti. 2- Muhalefetteki İttihatçılarda iktidara gelebilmek düşüncesiyle, hükümetin başarısızlığa uğraması için cephelerdeki…

Detaylar »

Balkan Savaşı; “Büyük Kabine”'nin Muhtar Paşa Hükümetinin En Büyük Gafleti

“Büyük Kabine” denilen Muhtar Pasa hükümetinin en büyük gafleti de Balkan ittifakını el altından hazırlayan Rusya’nın harb olmayacagı hakkında Hariciye Nazırı Noradungiyan Efendiye verdigi teminata aldanarak, Rumeli’deki yüz yirmi tabur…

Detaylar »

Balkanlar'da Milliyetçilik Akımları ve Balkan Savaşı;

Fransa ve Almanya’dan gelen milliyetçilik akımı 19. yüzyılın başlarında Balkan Yarımadasında hızla yayıldı. Kısa süre içerisinde milliyetçilik vurgusu politik hale geldi. Milli birliklerini sağlama yönünde güçlü istek

Detaylar »

1912-1913 Balkan Savaşı Propaganda Kartı

1912-1913 Balkan savaşları sırasında Bulgaristan Doğu Trakya’nın işgali sırasında o kadar çok savaş suçu işlemiştir ki, Lüleburgaz savaşını izleyen bir batılı gazeteci “ Bulgarların yaptığı bir savaş değil,bir katliamdır.” demiştir…..

Detaylar »

1912 Balkan Savaşı- Uzakta Edirne

Detaylar »

Balkan Savaşı 1912-1913 Edirne

Bulgar askeri kampı 1913 Tarihli

Detaylar »

Pin It on Pinterest