Kategoriler
Genel Osmanlı Dönemi

Kanuni Sultan Süleyman’ın 1539 Tarihli “EDİRNE'NİN MAHALLELERİ VE SOKAKLARI VE ÇARŞILARININ TEMİZ ETMESİYÇÜN NİŞAN-I HÜMAYUN’u”

.

Kanuni Sultan Süleyman’ın 1539 Tarihli
“EDİRNE’NİN MAHALLELERİ VE SOKAKLARI VE ÇARŞILARININ TEMİZ ETMESİYÇÜN NİŞAN-I HÜMAYUN’u”
Nişan-ı hümayun yazıla; şimdiki halde Dar ‘üs—Saltanat’ il—Aliyye ve’l—Hilaf et’ is— Seniyye Mahruse-i Edirne — Humiyet an’il— beliyye—’nin mahallat ve çarşuların ve sokakların gözedüb temiz eylemek içün, da-rende-i misal-i bi misal ve rafi’—i tevki’—i refi’—i ferhande—kal Amr’ın maslahat—güzarlığına i’timad olunmağın belde-i mezbure subaşılığına ta’yin edüb işbu Yasaknâme-i hümâyunumu verdim ve buyurdum ki;