http://www.edirnetarihi.com/sponsor-reklamlari/reklam.jpg

Tarihimizden Örnek Türk Bilim AdamlarıYazar: Cengiz Bulut | Osmanlı Dönemi | 31 Ara 2017 | 0 Yorum

 

Türk’ün eski devirlerde ilim semâsında bu vâdide parlamış yıldızları da vardır.

1- Buhâralı İbni Sinâ ; Arab, Acem, Yunan Türk lisanlarına vâkıf ve iki yüzden fazla eserin sahibi olan bu zâtın “Tıb ve Fizik’e dâir” adlı lâtinceye tercüme olunan kitabı 18’nci asra kadar Avrupa dâr-ul fünûnlarında okutulmuşdur.

2- Fârâbî (Vefat 339) Bu dâhî Türkistan’ın Fârâb kasabasındandır. Aristo’nun hikemî eserlerini Arablar beyninde neşr eden zâtdır. Seksen kadar fennî eseri var, Şerh-i Oklides, Şerh-i [..] Aristo, Kitâb-ul Mûsikî adlı teellüfâtı meşhurdur. Muşikîşinâs Fârâbî kânûn-u denen çalgının mûcididir.

3- Ebu Ma’şer Belhî İslâmâbad’da [..]relerin harekâtına dâir ilk cedveli tertib eden Türk’dür.

4- Fergânî (226 vefâtı) Sincar’da Nısf-un Nehâr Dâiresini alanlardan biridir.

5- Ali Kuşcu Türk İslam feylesoflarından ve coğrafya(cı)larındandır. Çin’e dâir eserleri ile arz ve tûl derecelerinin tashîhine âmil olmuşdur.

6- Şemseddin Semerkandî. Hendesesiyle meşhurdur.

7- Uluğ Bey (823 vefatı) Meşhur hey’et-i şinâsdır(?). Semerkand’da rasadhâne yapdırmışdır. İlim hey’êti Oksford’da tab’ ve bir çok Avrupa lisanlarına tercüme olunmuşdur.

8- Ebu Nasr Cevherî. Bu Türk Arabca bir lügat yapmış ve Arab’a (Lügatinizi bir ecnebiden öğreniniz) diye takdim etmişdir.

Kaynak; Milli Gazete / Edirne  3  Teşrin-i Evvel 1927 S.2 Çeviren : Ömer Faruk Köseoğlu 

Edirne Tarihi Tanıtım Projesi..

Yorumlar

.

Yazılarımız Mailinize Gelsin

Mail adresinizi girin:

Delivered by FeedBurner

Ziyaretçi İstatistikleri

  • 350Bu gönderi:
  • 1397406Sayfa Okunması:
  • 52Bugün okunanlar:
  • 10054Aylık okunma:
  • 826182Ziyaretçi Sayımız:
  • 27Bugün kü ziyaretçiler:
  • 127Dünkü ziyaretçiler:
  • 7308Aylık ziyaretçi:
  • 0Şu anda online olan ziyatçiler:

.